Back to Top
教會活動 真理新聞 心靈加油 學習課程 主日講道

常年期第三十週 2019-11-02 星期六

列印 列印

追思已亡

第一式  智 3: 1-6, 9

        羅 6: 3-9

        若 11: 17-27

第二式  依 25: 6-10

        默 21: 1-5

        若 6: 51-58

第三式  達 12: 1-3

        默 14: 13

       瑪 25: 31

 

*** 讀經一 *** 

智 3: 1-6, 9

義人的靈魂在天主手中,苦難不能傷害他們。